Website Info

Bijgewerkt: september 2019

LET OP: de mogelijkheid tot leden-inlog is (tijdelijk) uitgeschakeld, daar er zeer weinig gebruik van wordt gemaakt.
Wilt U dit wél gebruiken? Stuur dan een mailtje naar webmaster@modelvliegclub-emcr.nl
Ook wordt feedback en het aanleveren van artikelen zeer op prijs gesteld.


PRIVACYWETGEVING

Zoals wellicht bekend, verwerkt ook onze vereniging Uw persoonsgegevens, o.a. voor het administreren van Uw lidmaatschap, bezoeken van deze website enzovoort. 
U heeft het recht om te weten welke gegevens we van U gebruiken, waarvoor, en hoe wij met deze gegevens omgaan.
Ingevolge de privacywetgeving (AVG) zoals deze op 25 Mei 2018 van kracht wordt hebben wij hiertoe een PRIVACYVERKLARING opgesteld. U kunt deze hier downloaden en kennis nemen van de inhoud.


Zoals iedere website, ontkomt ook de site van Modelvliegclub E.M.C.R. er niet aan om de site van tijd tot tijd te vernieuwen of te updaten.

In een notendop:
– Begin 2014 een facelift geweest van de layout van de website, en is een en ander wat attractiever geworden.
– Juni 2014 is er bovendien een belangrijke update doorgevoerd van het besturings-systeem van onze website. 
– Augustus 2015 is de beveiliging flink opgeschroefd.
– Oktober 2018 is de beveiliging nogmaals opgeschroefd door over te gaan op het HTTPS-protocol (groen slotje)
– Met ingang van Mei 2019 is de site opnieuw flink op de schop genomen. Vanuit de wens de website te verjongen, te verbeteren, verder te beveiligen en weer te moderniseren, zijn nu overgestapt van Joomla op WordPress.
   Bovendien is de site flink gestroomlijnd en een aantal zaken volledig verwijderd waarvan we denken dat deze geen meerwaarde (meer) hebben.
Zo is de fotogalerie verdwenen, en de beginners-sector. Ook de nieuws- en clubblad-delen zijn verdwenen.
Hier staat tegenover dat veel genoemde zaken tegenwoordig zijn terug te vinden op onze facebook pagina.

Het gehele proces is niet zonder slag of stoot gegaan, daar de bestaande website in 2013 al een keer was geporteerd, terwijl dat op dat moment niet goed mogelijk was. 
Door deze portering was de website wat log geworden, en was verder updaten door daardoor ontstane technische problemen onmogelijk geworden.
Daar een technisch niet bijgehouden website een beveiligingsrisico inhoudt, heb ik ervoor gekozen de website in 2014 in zijn geheel van de grond af opnieuw op te bouwen. Hiervoor heb ik veel informatie moeten kopiëren vanuit de oude, bestaande website. 
Het eindresultaat is een technisch gezien kleinere, en daardoor snellere website geworden, daar heel veel overbodige ballast niet meer in de nieuwe installatie is opgenomen, terwijl anderzijds een aantal vernieuwingen weer wel zijn opgenomen.

Ongetwijfeld zijn er in het hele proces zaken vergeten, wellicht links die niet (goed) werken enzovoort.
Wanneer U, als gebruiker, fouten ontdekt, stel ik het zeer op prijs wanneer U deze onder mijn aandacht brengt.
Het mail-adres hiervoor is: webmaster@modelvliegclub-emcr.nl . 

De wijzigingen voor U als gebruiker zijn, -als het goed is- minimaal; onderhuids zijn echter ook voor U belangrijke wijzigingen doorgevoerd met name voor wat betreft de beveiliging: daar ook wij er steeds meer mee te maken krijgen dat sites worden gespamd en/of gehackt, hebben ook wij ertoe moeten besluiten om extra beveiliging in onze website in te bouwen. 

Deze beveiliging bestaat er, voor de gewone gebruiker, onder meer uit, dat Uw gebruikersnaam en wachtwoord voortaan versleuteld worden verstuurd en ontvangen. U herkent dit, doordat onder meer Uw wachtwoord door (veel) meer tekens wordt vervangen dat u hebt ingetypt. Ook bij aanmaken van een nieuw account of het vervangen van Uw password zult U dit merken: Minimaal 1 hoofdletter, minimaal 1 cijfer, minimaal 8 tekens.
Let wel op: Op dit moment is de inlog- en aanmeld-mogelijkheid uitgeschakeld! Zie bovenaan!

Waar U ook meer mee te maken gaat krijgen, is het gebruik van Captcha beveiliging. U kent ze wel: die tekeningetjes met woorden of cijfers die U in moet vullen om Uw commentaar, gastenboekbericht enzovoort geplaatst te kunnen krijgen. Vanaf half 2015 is dit vanwege een wijziging bij Google volledig vervangen door ReCaptcha 2.0; hierbij moet U gelijksoortige tekeningen/foto’s aanwijzen…

Meerdere malen hebben we al te maken gehad met commentaar bij foto’s en bij gastenboek-berichten die zonder meer als spam of dergelijke aangemerkt kunnen worden. Hieruit blijkt dit soort beveiliging dus ook voor onze site een noodzakelijk kwaad… 
Helaas zijn we in juli/augustus 2015 geconfronteerd zijn met enkele aanvallen op onze website waardoor deze een week uit de lucht was, juist in de aanmeld-periode voor het HobbyKing Live event, dus blijkt  deze aanpak niet voor niets. Er zijn gelukkig GEEN persoonlijke gegevens buitgemaakt.

Dat een en ander werkt, blijkt uit het feit, dat onze site sinds deze maatregelen in 2015 tot nu toe (Juni 2019) niet meer down is geweest door aanvallen, hoewel deze er blijkens ons log, zeker wel geweest zijn.


Uw Browser:

De website is opgebouwd in de nieuwste standaard HTML5, en is geoptimaliseerd voor de web browser CHROME; de eigenlijke site is 1000 pixels breed dus de minimum benodigde resolutie van Uw beeldscherm is 1024 x 768.

Uiteraard kunt U iedere andere browser ook gebruiken, maar U heeft dan wellicht een minder fraaie layout; met name zijn er problemen met Internet Explorer, en absoluut zeker wanneer de gebruikte Internet Explorer browser niet up-to-date is.
Mogelijk moet u ook de compatibliteitsmodus inschakelen.
Tests met de nieuwe Microsoft Edge (Windows 10) lijken er op te wijzen dat deze probleemloos samenwerkt met onze website.
De site is tevens getest en goed werkend bevonden met Mozilla Firefox en Opera.

FLASH is o.a. vanwege de slechte beveiliging volledig in de ban gedaan en vervangen door HTML5
Ook hierdoor kunt U problemen ervaren met onze website. Heel belangrijk is dus dat U de nieuwste browserversie gebruikt.

Belangrijk:

Onze site gebruikt nog wel Javascript. 
Voor een goede werking van onze site dient Javascript in Uw browser dus TOEGESTAAN te zijn. 

Bekende problemen:

Met name de browser Internet Explorer tot en met versie 11 zal op dit moment nog problemen opleveren met het afspelen van video’s.
E.e.a. wordt veroorzaakt doordat Microsoft vrij eigenwijs is, niet alleen met de implementatie van HTML5, maar ook doordat zij MS Silverlight gebruikt in plaats van Flash.
Onze website ondersteunt GEEN Silverlight.
U kunt Uw browser aanpassen door de Adobe Flash-player plugin voor Internet Explorer te installeren. (let op de juiste versie)
Helaas kunnen wij daar niets aan veranderen. 
We gebruiken vanaf 2017 geen Flash meer maar zullen HTML5 gebruiken. 
Tests wijzen uit, dat MS Edge geen problemen met video’s geeft.

We adviseren echter om Google Chrome of Mozilla Firefox te installeren. Deze zijn (veel) sneller, en werkt met onze site absoluut probleemloos. Daarnaast is Firefox voor wat betreft Uw eigen veiligheid zeker aan te bevelen.

Smartphone en Tablets:

De website is ook op een Smartphone en Tablet te bekijken, maar is daar niet helemaal voor geoptimaliseerd. 
Ook voor telefoons en tablets gelden helaas, en in wat sterkere mate dezelfde problemen als genoemd bij MS IE. Dus ook hier: Flash, maar installeer liefst chrome of Firefox voor Android en HTML5 om de filmpjes te kunnen bekijken.


Cookies
 

Een van de andere veranderingen waarmee U ook te maken gaat krijgen, is het fenomeen Cookies…

Zoals U wellicht weet is door de E.U. de maartegel opgelegd dat een website dient te waarschuwen voor het gebruik van cookies.
Daar ook onze website niet kan werken zonder het gebruik van dergelijke cookies -denk bijvoorbeeld aan het bijhouden waar U geweest bent, maar ook om te kunnen inloggen op onze website- , zullen ook wij een cookie-waarschuwing plaatsen bij een eerste bezoek aan onze website.

Zonder al te veel op de technische details in te gaan: voor onze website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘functionele’ cookies; Dit zijn alleen die cookies welke nodig zijn voor het goed functioneren van onze website.
In geen enkel geval worden Uw gegevens opgeslagen om hier gebruik van te maken voor reclame of wat dies meer zij…

Wel houden we statistieken bij: er wordt bijgehouden welke pagina’s worden bezocht, en hoe vaak. Aan de hand van deze informatie kan bijvoorbeeld bekeken worden of de geboden informatie voor de bezoeker interessant is.

In het kader van beveiliging maken we ook gebruik van IP-logging. 
De gegevens die hier uit worden gehaald zijn door de aard van de logging anoniem.
Onder andere wordt hiermee de mogelijkheid geopend en gebruikt om spammers en hackers te blokkeren.

Uw webmaster E.M.C.R. website,

Alexander

.