Vanaf 11 mei weer beperkte openstelling!

Na de verplichte sluiting van alle sportclubs vanaf 15 maart 2020 naar aanleidingen van de inspanningen om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te vertragen werd er per medio april door de overheid, NOC/NSF, KNVvL (overkoepelend), KNVvL Modelvliegsport en clubs vooruit gekeken naar een periode waarin de initiële maatregelen versoepeld kunnen worden. EMCR Rozenburg heeft het Protocol Verantwoord Sporten – Modelvliegsport geschreven voor KNVvL afdeling Modelvliegsport en de Federatie van Limburgse RC Vliegers.

Aan de hand van dit protocol, en alleen in strikte naleving ervan mag vanaf 11 mei de club weer beperkt opengesteld worden.

Alle leden van de EMCR hebben op 07 mei een mail ontvangen waar in het protocol duidelijk uitgelegd is. Het protocol kun je ook hier downloaden

Om de aanwezigheid van leden op de club in goede banen te leiden hebben we hiervoor een boekingssysteem geopend.  De locatie van dit boekingssysteem hebben de leden ook in de mail van 07 mei ontvangen.

Dus: Zij het in aangepaste vorm, we kunnen vanaf 11 mei  de hobby weer beoefenen!

 Welkom op de website van Modelvliegclub E.M.C.R. Rozenburg.

De Elektronica en Modelbouw Club Rozenburg (E.M.C.R.) is in 1972 opgericht en heeft in 1975 zelfs koninklijke erkenning gekregen.  Het ledenbestand schommelt tussen 130 en 150 leden.    
Begonnen als club waarbij het zelf bouwen van elektronische componenten voorop stond, is het accent in de loop der jaren verlegd naar het bouwen en vliegen van modelvliegtuigen en modelhelikopters.  
 lees verder

 


PRIVACYWETGEVING

Zoals wellicht bekend, verwerkt ook onze vereniging Uw persoonsgegevens, o.a. voor het administreren van Uw lidmaatschap, bezoeken van deze website enzovoort. 
U heeft het recht om te weten welke gegevens we van U gebruiken, waarvoor, en hoe wij met deze gegevens omgaan.
Ingevolge de privacywetgeving (AVG) zoals deze op 25 Mei 2018 van kracht wordt hebben wij hiertoe een PRIVACYVERKLARING opgesteld. U kunt deze hier downloaden en kennis nemen van de inhoud.